Революционната столица на Васил Левски

  • Революционната столица на Васил Левски
    Революционната столица на Васил Левски

Знаете ли кой е градът, избран за столица на Революцията от Васил Левски и защо се е спрял именно на него?

Будният дух на ловчанлии е основната причина Апостола да избере Ловеч за център на революционната организация в България през 1871 г. А Ловешкият комитет е посочен за Привременно правителство на страната. Тук все още се пази духът на Апостола чрез паметните места, посветени на великото му дело.

В музея „Васил Левски“ може да видите най-богатата в страната колекция от лични вещи на Апостола, както и вещи и документи на негови съратници и сподвижници, на участници в Априлското въстание (1876) и Руско-турската война (1877-1878). Музеят е включен в 100-те национални туристически обекта на БТС под № 30. Тук се пазят реликви като личното оръжие на Левски и неговата портативна печатничка.

Революционната столица на Васил ЛевскиСнимка: Община Ловеч Революционната столица на Васил ЛевскиСнимка: Община Ловеч

 

Тематиката, съдържанието и ценните експонати отреждат национално значение на Музей „Васил Левски”. Той има важна мисия на духовен мост между минало, настояще и бъдеще. Днес музеят е част от визитната картичка на Ловеч.

Революционната столица на Васил ЛевскиСнимка: Община Ловеч

Близо до него, в Архитектурно-историческия резерват „Вароша, се намира храм „Успение Богородично“. Той е паметник на културата от национално значение. В двора му са погребани сподвижници и съратници на Васил Левски – Марин Поплуканов, Величка Хашнова, Иван Докторов и др. В дома на поп Лукан Лилов, служил в църквата, са положени основните на революционния комитет, основан от йеродякон Игнатий – Васил Левски, който при честите си идвания в града е служил в храма.

Революционната столица на Васил ЛевскиСнимка: www.lovech.bg

От 2003 г. в притвора на църквата е експонирана постоянна изложба за Васил Левски и поп Кръстю. Храмът е действащ и в него се извършва редовно богослужение.

Паметникът на Васил Левски е най-големия и внушителен паметник на Апостола в България, висок е цели 14 м. Той е един от символите на град Ловеч и е бил част от герба му в продължение на 40 години. Намира се в границите на АИР „Вароша“, до Ловешката средновековна крепост.

Революционната столица на Васил Левски

Друго емблематично място, свързано с живота на Левски и с повратен момент от българската история, е Къкринското ханче. То е първият музей в страната, посветен на делото на Апостола. 

Къкринското ханче е мястото, където Левски нощува за последно преди да бъде уловен от турските заптиета в ранното утро на 27 декември 1872 г. Намира се в село Къкрина, само на 18 км източно от град Ловеч. Възстановено е през 1926 г., а музейната експозиция в него е открита на 10 май 1931 г. Днес единственият „свидетел“ на историческите събития в двора на ханчето е вековният бряст. Повален е от буря през 1997 г., след което е укрепен чрез консервационно-реставрационни дейности и напомня за Апостола на българската свобода.

Революционната столица на Васил Левски

Пътят на Васил Левски от Ловеч до Къкрина е маркиран през 1968 г. Всяка година, на 19-и февруари, се провежда поход „По стъпките на Левски“, в който можете да се включите и вие!

Ловчалии и днес с гордост наричат града си - Революционната столица на Апостола. Посетете Ловеч и вие, за да усетиха духа на великите ни предци!