Ротондата Свети Георги в 7 любопитни факта

  • Ротондата Свети Георги в 7 любопитни факта
    Ротондата Свети Георги в 7 любопитни факта

Ротондата е най-добре запазената сграда в София от времето на Римската империя – на практика единствената, съхранена до покрив.

Император Константин Велики е изрекъл много думи в живота си, но едно негово изречение се повтаря все повече напоследък (близо 1700 години след смъртта му).

София е моят Рим“.

Приписват му тази реплика, тъй като е известно, че е прекарвал доста време в тогавашната Сердика и дори е обмислял дали да не я направи столица на империята си. Е, Константинопол спечелил надпреварата, но пък и Сердика била голяма работа по онова време – императорска резидения! Горе-долу тогава е построена и Ротондата Света Георги – необикновената кръгла църква, която днес се намира в двора на Президентството.

Ето няколко важни факта, които да знаете за Ротондата Свети Георги:

1. Всъщност Ротондата не е точно кръгла, а цилиндрична куполна сграда върху квадратна основа.

2. Ротондата е префасонирана няколко пъти:

- В началото, преди християнството да бъде признато за равноправна религия с Миланския едикт (313 г.), Ротондата се ползвала за обществени нужди.

- След като обаче официално спрели да преследват бедните християни, напливът за новата религия станал сериозен и Ротондата била превърната в място за масово покръстване (баптистерий).

- Извървели се опашките с чакащи за покръстване и баптистерият можел вече да бъде префасониран в църква (по времето на Юстиниан Велики). Първият слой стенописи е от това време. Името Свети Георги – също.

- Вместо да бъде разрушена, по време на османската власт Ротондата била превърната в джамия. За целта ударили една бяла боя на стенописите, изградили минаре и я кръстили Гюл Джамиси.

- А след Освобождението била оставена да се руши. Докато не починал княз Александър Батенберг – тогава се сетили за нея и временно (за 12 години) я ползвали за мавзолей. Когато официалният мавзолей на княза бил завършен през 1898 г., мощите били пренесени (и днес можете да видите мавзолея на бул. Васил Левски 81 в София).

- Днес Ротондата е действащ храм, в който всеки ден можете да чуете служба.

3. Ротондата се намира в така наречения Константинов квартал на древна Сердика. Недалеч се е намирал дворецът на Константин Велики, а векове по-късно и този на Севастократор Калоян.

4. В Ротондата са взети някои от важните решения на Сердикийския събор (343-44). (Ако сте забравили от часовете по история, това е онзи събор, свикан от императорите, за да се постигне църковен мир. Доброто им намерение обаче се оказало пълен провал и съборът се разпаднал на два враждуващи събора. В крайна сметка Църквата не го признала за вселенски събор).

5. Ротондата два пъти е оставала без купола си. Веднъж през 4-ти или 5-и век, и втори път през 9-и век, по времето на хан Крум.

6. Когато пренасяли мощите на свети Иван Рилски от Велико Търново в Рилския манастир през 1469 г., те били изложени за поклонение в Ротондата в продължение на шест дни.

7. Запазени са пет слоя стенописи от различни епохи.