Сексагинта приста – пристанището на 60-те кораба

  • Сексагинта приста – пристанището на 60-те кораба
    Сексагинта приста – пристанището на 60-те кораба

Къде в Русе се намира Пристанището на 60-те кораба и защо се нарича така?

Крепостта Сексагинта Приста се намира в съвременната северозападна част на Русе, на възвишение до брега на Дунав. Открита е в края на ХІХ век от Феликс Каниц на основа на разстоянията между крепостите, отбелязани в римските маршрутни карти.

Пристанището на 60-те кораба

Традиционно името на крепостта се превежда като “Пристанище на 60-те кораба”. След анализирането на всички достъпни извори е установено, че кастелът получава името си във връзка сДакийските войни на император Домициан (85-89 г.). Тогава през Дунав при устието на река Русенски Лом е прехвърлен един римски легион, състоящ се приблизително от 6000 души. Точно 60 кораба от типа пристис са били необходими за тази акция. В чест на победата над даките укреплението получава новото си име.

Непознатите тракийски култови ями

Всъщност първите известни извори за Сексагинта Приста са от началото на ІІ век. Досега се предполагаше, че на територията на кастела е съществувало неукрепено тракийско селище в периода от ІІІ в. пр.Хр. до идването на римляните. Последните проучвания доказват по безспорен начин, че хълмът е място, където траките са извършвали непознати за нас обреди и култови практики. Останки от тази дейност са стотици ями, от които засега са проучени около 50. Смята се, че са от периода І в. пр.Хр. – І в. сл.Хр.

Този период е сред слабо проучените археологически в България. В ямите са окрити много керамични съдове, бронзови предмети, монети, кости и други находки. Част от съдовете са поставени цели. Уникален е зооморфен съд с богата врязана и излъскана украса, завършващ с глава на орел.

Жертвеникът на Аполон

Останките от периода ІІ-ІІІ век са вероятно от крайлагерно селище, което е използвано и за култов център. Една от проучените сгради е храм на Аполон, в която са открити четири цели и фрагменти от още няколко оброчни плочки на Тракийския конник и Аполон, керамика, монети. На мястото си е открит и жертвеник на Аполон с надпис. Интересно е, че откритият храм е ориентиран в посока североизток – югозапад и по план наподобява християнски храм.

Принципията

Храмът на Аполон преустановява функциите си в края на ІІІ век и върху него е изградена една от най-важните сгради в римския военен лагер – Принципията (или военният щаб). По това време е изграден късноантичният кастел, към който принадлежат разкритите през 1976-1978 г. сгради, северозападната крепостна стена и кула. При император Константин Велики е изградена и Принципията на кастела Сексагинта Приста. Това е голяма сграда, за съжаление, частично разрушена от по-късни градежи. Въпреки това е установена нейната хронология - от началото до 80 те години на IV в., използвана до първите десетилетия на V век. Находките от периода са малко - главно монети и фрагменти керамика.

А след това?

Следващите хронологични нива са унищожени от късен насип и заравняване от ХІХ-ХХ век. Открити са следи от обитаване през късната античност и Първата българска държава по монети и фрагментирана керамика. Ревизирано е твърдението за наличие на крепост от Втората българска държава тук. Откриването на християнски гроб позволява да се предположи хипотетично, че в периода ХІІ-XV век тук е бил един от некрополите на Русе.

Следващите следи от обитаване са от края на ХІХ век - оттогава са останки от няколко къщи, девет септични ями и тунел. Възможно е той да води до арсенала на османското укрепление Кърк Джами. Към последното ниво се отнасят и останки от съвременната епоха (ХХ век).

Полезна информация: Входът на крепостта Сексагинта Приста се намира на ул. „Цар Калоян“ 2. Работното време е от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа с почивни дни неделя и понеделник.