Скалните манастири в България, които трябва да видите

  • Скалните манастири в България, които трябва да видите
    Скалните манастири в България, които трябва да видите

На територията на България съществуват множество скални манастири, концентрирани най-вече в северната ѝ част.

Те са изкопани в труднодостъпни скали и в миналото са обитавани от аскети, избрали да живеят в сурови условия и уединение. Макар в наши дни да не са действащи, те будят интерес у туристите и със сигурност си струва да бъдат посетени. Ето и кои са 3-те най-известни скални манастири в страната ни:

1. Аладжа манастир “Света Троица”

Този скален манастир се намира на 2 км от курорта Златни пясъци и на 10 км северно от Варна. Можете да стигнете лесно дотук с лек автомобил или автобус, като отбивката е малко преди курорта.

Аладжа манастир възниква около XI-XII век, когато тук се заселват аскетите-монаси. Откритите от археолозите предмети сочат, че пещерите му са били обитавани още през ранно византийската епоха – намерени са монети и керамика. Най-голям разцвет манастирът претърпява по време на Второто българско царство, а животът тук заглъхва в началото или средата на османското владичество.

В наши дни мястото е превърнато в паметник на културата и музей. Видът му е по-различен от времето, когато е бил обитаван, заради срутванията, но въпреки това посетителите могат да различат останките на около 20 помещения и 3 църкви. Те са разположени на две нива, свързани помежду си с изсечена в скалите стълба. Макар манастирът да не предлага възможност за нощувки, бихте могли да го посетите, като се настаните в близките курорти Св. Св. Константин и Елена или Златни пясъци.

Скалните манастири в България, които трябва да видитеСнимка: bg.wikipedia.org

2. Басарбовски манастир “Св. Димитрий Басарбовски”

Манастирът е разположен по долината на река Русенски Лом, близо до с. Басарбово и на 10 км от гр. Русе.

Според сведенията Басарбовският манастир е съществувал още по времето на Второто българско царство, но за пръв път името му се споменава в османския данъчен регистър от 1431 г. Най-известният обитател на мястото е Св. Димитрий Басарбовски, който прекарал целия си живот тук (роден е в близкото село Басарбово през 1685 г.) и дори е споменат от Паисий Хилендарски в неговата “История Славянобългарска”.

В наши дни Басарбовският манастир е единствения действащ скален манастир на територията на България. Пътеката, водеща към него минава през красиво озеленен двор и завършва с кладенец, изкопан от отец Димитрий. Смята се, че водата от този кладенец е лековита. В самият манастир посетителите могат да видят скалната църква с дърворезбован иконостас, както и икона на Св. Димитрий в цял ръст. Освен това, тук има естествена пещера, която изпълнява ролята на костница, като в нея е подредена и музейна сбирка. Манастирът не предлага възможност за настаняване, но въпреки това си струва да бъде видян, макар и за няколко часа.

Скалните манастири в България, които трябва да видитеСнимка: bg.wikipedia.org

3. Ивановски манастир “Св. Архангел Михаил”

Този манастир също е разположен по долината на река Русенски Лом, на няколко километра от с. Иваново и на 18 км южно от гр. Русе. Възниква през 20-те години на XIII век, като за негов основател се счита монаха Йоаким. Той, заедно със своите ученици построил първата скална църква, която заедно с останалите църкви в местността образува скалният масив “Св. Архангел Михаил”.

По време на Второто българско царство манастирът е поддържал трайни връзки с царския двор в Търново. Любопитен факт е, че цар Георги-Тертер (управлявал 1280-1292 г.) завършва живота си именно тук, като се замонашава в една от килиите. Скалните църкви, образуващи манастирския комплекс са сред 9-те обекта в България, включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

В наши дни Ивановският скален манастир е недействащ, като помещенията му се намират на 32 м над водата на р. Русенски Лом. Около 20 скални църкви, параклиси и килии са свързани помежду си чрез пътеки и скални стълби. Впечатление прави главната църква на манастира “Света Богородица”, която е изсечена на височина 38 метра. Отвътре е изрисувана с библейски сцени и образи, сред които “Тайната вечеря”, “Влизането в Йерусалим”, “Страстите Христови” и др.

Скалните манастири в България, които трябва да видитеСнимка: bg.wikipedia.org

Ивановският манастир не предлага нощувки, но в близкото село Иваново има условия за настаняване.