Суша ли е погубила цивилизацията на маите?

  • Суша ли е погубила цивилизацията на маите?
    Суша ли е погубила цивилизацията на маите?

От години учените се опитват да отговорят на въпроса каква е причината за края на цивилизацията на маите. 

Една от най-разпространените тези е, че те изчезнали заради суша, но нови проучвания сочат, че нейният мащаб е бил доста малък. 

С помощта на сложни схеми за моделиране учени установят обема на падналите дъждове и нивото на изпарения между 800 и 850 г. Именно това е периодът, в който се наблюдава рязък упадък на цивилизацията на маите. Оказва се, че понижение между 25-40% на валежите е било напълно достатъчно, за да изпари водните залежи в района на Юкатанския полуостров.

Затова специалистите смятат, че промените в установения ред на живот, както и напускането на градовете, най-вероятно се случватвследствие от критичния недостиг на вода. Освен това трябва да се вземе предвид и факта, че сушите са се повтаряли често през годините.

След като правят р
еконструкция на сушата през периода на маите, учените стигат до заключението, че тя много напомня на някои прогнози за бъдещето на този район, свързани с последствията от бързонастъпващите промени в климата. Затова според специалисти е добре да се обърне внимание на намаляването на питейната вода, което сега смятаме за незначително. За в бъдеще обаче това може да се окаже сериозен и дългосрочен проблем.