Великата китайска стена – едно величествено човешко творение

  • Великата китайска стена – едно величествено човешко творение
    Великата китайска стена – едно величествено човешко творение

Великата китайска стена е световноизвестна забележителност, която трудно може да бъде описана – най-добре е човек да я види с очите си.

Тя неслучайно се смята за едно от 7-те чудеса на света, а от 1987 г. е включена в списъка за културно наследство на ЮНЕСКО. Строежът ѝ започнал през ІV век пр. н. е., а предназначението ѝ било да служи като отбранително военно съоръжение.  Великата китайска стена е с обща дължина от почти 9 000 км, като на някои места достига ширина от 10 м и височина 15 м. Счита се, че най-голям принос за създаването ѝ има династията Мин. Любопитна е и статистиката, която сочи, че за изграждането на стената е използвано огромно количество материал –  180 млн. куб. м пръст и 60 млн. куб. м строителни материали (основно камъни, дърво, керемиди, а също и каменни блокове от близките кариери). Стената има изградена канализация за изтичане на дъждовната вода, както и наблюдателни  площадки. Хората, участвали в строежа ѝ били майстори, затворници, войници и селяни. Известен факт е, че голяма част от тях са намерили смъртта си по време на работата по изграждането ѝ. Смята се, че загиналите са над 10 млн. души, поради което често Великата китайска стена е наричана “най-голямото гробище в света”.

Великата китайска стена – едно величествено човешко творение

В наши дни едва около 30% от стената са в добро състояние, като най-известното място за наблюдение е възстановеният 1,5-километров сектор в Бадалин. Той се намира на 80 км северозападно от центъра на Пекин.

Великата китайска стена – едно величествено човешко творение

В случай че казаното дотук е събудило интереса ви, то може би някои факти и легенди, свързани с това величествено човешко творение, също ще ви заинтригуват:

Ежегоден маратон

Този популярен лекоатлетически маратон е един от най-трудните за преодоляване в света. Наречен “Великата стена”, той включва 5 164 стъпала, чакълести пътища, оризови ниви, обработваеми земи и, разбира се, самата стена.

Културна революция

Любопитен факт, свързан с Културната революция в Китай (1966-1976) е, че много тухли са взети от стената тогава, тъй като имало недостиг на строителни материали за изграждането на новия комунистически свят. Това се случило по заповед на тогавашния лидер Мао, а последствията и днес могат да бъдат видени на много места по стената.

Великата китайска стена – едно величествено човешко творение

Династиите Цин и Мин

Династията Цин, управлявала в периода 226-201 г. пр. н. е., има голям принос за създаването на Великата китайска стена – именно при тяхното управление били свързани вече съществуващите участъци в едно цяло. Сместа, която се използвала в строителството тогава, включвала лепкава оризова каша и влажна вар. Макар това днес да ни се струва странно, факт е, че стените ставали много твърди и устойчиви след употребата на въпросната смес.

Най-голям принос за сегашния вид на стената обаче, има династията Мин, управлявала в периода 1368-1644 г. По това време били реализирани множество строителни проекти, сред които и този по възстановяването на Великата китайска стена.

Популярна легенда

За едно такова място, няма как да не възникнат и множество легенди. Една от най-популярните сред тях разказва за тъжния плач на Менг Джиу Ниу, която загубила съпруга си. Той бил затрупан от камъни по време на строежа на стената. Плачът ѝ бил толкова силен и тъжен, че част от стената се срутила, изхвърляйки костите на загиналия. По този начин Менг успяла да погребе любимия си.