Защо шерпите са по-издръжливи от алпинистите на Еверест?

  • Защо шерпите са по-издръжливи от алпинистите на Еверест?
    Защо шерпите са по-издръжливи от алпинистите на Еверест?

От къде черпят своите сили и издръжливост шерпите, които пренасят най-тежките товари на алпинистите по време на експедициите им до Еверест?

Как жителите на планинските области на Непал се справят със свръхнатоварванията и то на такава височина, с оскъдни количества кислород?

Според последни изследвания шерпите имат по-различна физиология, която им позволява да използват кислорода много по-ефективно, от хората, живеещи на морското равнище. Генетична мутация е причина за уникалния им метаболизъм. 

Характеристики на кръвта

Кръвта на шерпите не е толкова гъста, колкото на алпинистите. Тя съдържа по-малко хемоглобин и има ограничена способност да задържат кислород. Това улеснява кръвообръщението и не натоварва толкова сърцето.

Повече глюкоза, по-малко мазнини

Мускулната тъкан на шерпите може да използва по-добре кислорода, като ограничавала количеството мазнини, които изгаряла и максимизирала потреблението на глюкоза.

Генетична мутация

Шерпите произвеждат с 30% повече енергия от алпинистите, защото тяхната генетична вариация променя начина, по който горят мазнините.

Гъста мрежа от капиляри

Шерпите пристигнали в Непал преди 500 години от Тибет - област, населявана от хора още отпреди 6000 години. Това време е достатъчно за установяването на благоприятния ген. Планинските хора имат по-гъста мрежа от капиляри, следователно и по-добро кръвообръщение, защото кислородът се придвижва по-лесно към тъканите.