Деветашката пещера в 10 любопитни факта

 • Деветашката пещера в 10 любопитни факта
  Деветашката пещера в 10 любопитни факта
 • Деветашката пещера в 10 любопитни факта
  Деветашката пещера в 10 любопитни факта
 • Деветашката пещера в 10 любопитни факта
  Деветашката пещера в 10 любопитни факта
 • Деветашката пещера в 10 любопитни факта
  Деветашката пещера в 10 любопитни факта

Дълги години достъпът да Деветашката пещера е бил ограничен, но през последните години тя се превръща в една от любимите дестинации на пътуващите из България.


Ето и няколко любопитни факта, които е добре да знаете за Деветашката пещерата преди да я посетите:

1. Деветашката пещера е една от най-големите пещери в България. Общата ѝ дължина е 2442 м, общата ѝ площ е 20 400 кв.м, височината – 60 м. Влиза през

2. Днес пещерата може да се посещава свободно, но това невинаги е било така. Дълго тя е била засекретен военен обект

3. Както много пещери в България, и тази е имала необичайни предназначения - до началото на 90-те години например е била използвана за съхранение на петрол.

4. Местните хора я наричат Маарата или Окната заради седемте отвора на тавана на пещерата.

5. Деветашката пещера е обитавана от най-дълбока древност – открити са следи от човешко присъствие от старокаменната епоха (около 70 000 г. пр.Хр.). Причини за това са добрите условия за живот вътре - просторна, осветена на голяма дълбочина, удобна за отбрана, в съседство с извори и река, гори с дивеч, пасища и сред плодородна местност.

6. И ако днес тук хората идват само като туристи, имало е период, в който са живеели почти из цялата пещера - най-голямото поселение в пещерата е от V хил. пр. Хр. (каменно-медната епоха). Деветашката пещера е населявана и през бронзовата, желязната и римската епохи. През Средновековието не е обитавана постоянно, а е била използвана като убежище при опасност.

7. В пещерата кипи неподозиран на пръв поглед живот: 12 вида защитени земноводни, 82 вида птици се срещат в района (13 от които включени в Червената книга), 34 вида бозайници (4 от които включени в Червената книга на България, а 15 — в световния червен списък) и 9 вида прилепи.

8. Състои се от светла входна част, която впоследствие се разделя на два ръкава. Десният е с дължина около 50 м и завършва със зала, носеща мистичното име „Олтара“. Левият е дълъг близо 2 километра и през него минава рекичка.

9. Пещерата е от международно значение като убежище на прилепите и е включена като приоритетен обект в списъка на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи – EUROBATS. Заради размножителния период на населяващите пещерата бозайници със заповед на Министъра на околната среда и водите е въведен пропускателен режим в двете галерии на пещерата. Водната галерия се затваря за посетители в периода 1 ноември – 1 април, а сухата галерия – в периода 25 май – 31 юли. Светлата част на пещерата е отворена за посетители целогодишно.

10. Засега Деветашката пещера е единствената в България, за която е изготвен план за управление. През 2014 г. по инициатива на Община Ловеч и с помощта на експерти от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“, Национален природонаучен музей – БАН, Българска федерация по спелеология, Регионален исторически музей – Ловеч и др. е разработен и План за управление на ПЗ „Деветашка пещера” за период от 10 години, като целта е устойчивото стопанисване и управление на обекта и дългосрочно опазване на неговите природни и културни ценности.

Полезна информация: Деветашката пещера е разположена на 16 км северно от Ловеч, близо до село Деветаки – на десния бряг на река Осъм (има табели). Вход: 3 лв. (учащи и пенсионери – 2 лв.), пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18 г. - 6 лв. Работно време: 24 часа, без прекъсване.