Екопътека Властелинът на планината - рай за билкарите

  • Екопътека Властелинът на планината - рай за билкарите
    Екопътека Властелинът на планината - рай за билкарите

Екопътеката е посветена на кафявата мечка (най-едрият хищник в Рила) и може да се измине за около 4 часа.

Тя води началото си от комплекс Семково в Рила и се изкачва на Вълча поляна, продължава се през бялборова гора, след което слиза до Станкова река, а от там през Горно Яворово и завършва при Центъра за реадаптация на танцуващи мечки. Разхождайки се по екопътеката ще минете през дървени мостчета, кула за наблюдение на диви животни и за фотосафари, комбинирана със сеновал-хранилика, туристически заслон, обезопасено огнище и чешма.

Пътят преминава през най-предпочитаните от мечката местообитания – широколистни гори, открити поляни, богати на разнообразни горски плодове. Там може да видите разнообразни дървесни видове, сред които обикновения бук, трепетликата и горуна.

Разхождайки се по б
реговете на Станковата река пък, ще може да видите дървесни видове като бяла елша, трепетлика, офика, явор, ела и смърч. Около реката може да намерите още красиви цветя като блатняка, обикновения и кървавочервения здравец, прасковолистната и едностранната камбанка, хойфеловия нежит, горската тинтява, крайснежното звънче, лечебната и червената медуница и жълтата и горската какула.

На отделни места се откриват големите кълбести съцветия на панчичевата пищялка, която е включена в Червената книга на България. Разхождайки се по екопътеката, може да си наберетеи вкусни горски плодове като шипка и червена боровинка. Цветята, разбира се, изобилстват и на поляните покрай пътеката – там можете да намерите еньовче, обикновена пришница, черновръх, звездана и червената детелина, пъстра зайчина, целолистно червеноглавче, обикновена луличка и бял равнец.

Минавайки през гората, може да се натъкнете на
бялата съсънка, лечебното великденче, лечебната иглика, и пълзящото срещниче. По маршрута може да намерите още жълто подрумиче, теснолистна върбовка, камшик, свиларка, осилест карамфил, енчец, зеленоцветнист напръстник и пурпурен пренантес.