Хълмове, почти от шоколад

  • Хълмове, почти от шоколад
    Хълмове, почти от шоколад

Шоколадовите хълмове са една много интересна геоложка формация, пръсната безразборно в провинция Бохол на Филипините.

Тези хълмове всъщност представляват варовик, покрит с трева. В големината си варират от 30 до 50 метра височина, като най-високият е 120 метра. Те са между 1268 и 1776 на брой, но точната бройка не е ясна, защото са разпръснати на територия от 50 квадратни километра. Хълмовете са покрити със зелена трева, която става кафява като шоколад по време на сухия период от годината. Специфичният цвят е дал и името им.

37889

Няколко местни легенди за формирането на Шоколадовите хълмове. Първата е за двама враждуващи великани, които се замеряли със скали и пясък. Боят им продължил дни наред и те се уморили. След това забравили за какво се били скарала и станали приятели, но бъркотията от тяхната битка останала и с времето се оформила като Шоколадовите хълмове.

37888

Втората легенда гласи, че великан на име Арого се влюбил в смъртното момиче Алоя. Когато тя починала, великанът толкова плакал, че от сълзите му се формирали хълмовете.

37891

Шоколадовите хълмове са най-голямата атракция на Бохол и заради тях дори има изграден курорт в град Кармен. Хълмовете са толкова известни, че ги на знамето на провинцията. 

37892