Хелике – един забравен древен град

  • Хелике – един забравен древен град
    Хелике – един забравен древен град

Град Хелике бил разположен в Ахая, в северозападната част на полуостров Пелопонес.

По време на своя разцвет той е бил важен икономически, културен и религиозен център – главният от Aхейския съюз, който се състоял от 12 града.

Бог покровител на Хелике бил Посейдон, гръцкият бог на моретата и земетресенията. Градът наистина бил разположен в една от най-активните сеизмични зони на Европа. В Хелике имало храм и светилище на Посейдон, там била открита бронзова статуя на морския бог и монети с неговото изображение. 

През 373 г. пр. н. е. градът бил унищожен. Силно земетресение, а след това – мощно цунами от Коринтския залив, изтрили град Хелике от лицето на Земята и никой от жителите му не оцелял.

Според легендата градът бил разрушен, тъй като богът на моретата се разгневил на жителите на Хелике заради отказа им да дадат статуя на Посейдон или негов модел на колонистите от Йония в Азия. Според някои източници йоническите представители били убити и затова Посейдон наказал жителите на Хелике.

След като потънал в морето, мястото, където се намирал Хелике, постепенно било забравено. Търсенето на местоположението му започнало в началото на XIX в., но той бил открит преди по-малко от 20 години.

През 1988 г. гръцкият археолог Дора Катсонопуло предположила, че „поросът“, споменат в древните текстове, описващи местонахождението, не можело да бъде в морето, а във вътрешната част на лагуна. Так през 2001 г. археолози открили руините на град в Арголида, а през 2012 г. слоят тиня и наноси бил премахнат и тогава станало очевидно, че това е Хелике. Разкопки в областта се провеждат и до днес.