Какви са приоритетите на различните страни по света?

  • Какви са приоритетите на различните страни по света?
    Какви са приоритетите на различните страни по света?

Карта, базирана на изследване разкрива основните приоритети на почти всяка държава по света.

От 2011 г. насам на въпроса на „Бетър лайф”– „Какво цените най-много в живота?” – са отговорили 60 000 души от 180 страни.

Резултатът, носещ името „Бетър лайф индекс”, има за цел да позволи сравненията между благосъстоянието на различните нации в следните 11 сфери, идентифицирани от инициативата като жизненоважни: сигурност, подслон, работа, приходи, баланс между личен и професионален живот, удовлетворение от живота, здраве, образование, управление, общност, околна среда.

Отговорите на анкетираните са нанесени на карта, която показва най-големия приоритет на всяка нация.

За гражданите на Швеция, Великобритания, Германия, Финландия, Полша и България, оказва се, най-важно е удовлетворението от живота, а здравето е най-важно за тези на Русия, Норвегия, Исландия, Франция и Австрия.

Кипър пък е единствената европейска страна, където хората са посочили като свой приоритет баланса между личния и професионалния живот. Гражданите на Унгария и Албания пък са изтъкнали като основен приоритет приходите.

В Северна Америка ценностите ясно се различават – в Канада приоритизират здравето, в САЩудовлетворението от живота, а в Мексикообразованието.

За да добиете впечатление за останалите държави по света, вижте сайта.