Културни развлечения в София: Национален природонаучен музей

  • Културни развлечения в София: Национален природонаучен музей
    Културни развлечения в София: Национален природонаучен музей

В случай че разполагате с малко свободно време и се чудите как да съчетаете приятното с полезното, то може би Националният природонаучен музей е мястото за вас.

Разположен в столицата София, той е най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Експозицията му включва над 1 млн. екземпляра от България и света – препарирани животни, растения и минерали. Тук са представени над 400 вида бозайници, 1200 вида птици, различни земноводни и влечуги, а също и стотици хиляди насекоми. Сред експонатите са и фосилните образци, включващи кости, костни фрагменти и цели скелети. От растителния свят пък могат да бъдат видени над 1200 вида хербарни образци. Националният природонаучен музей, освен всичко, е и първият по рода си на Балканите.

Създаден през далечната 1889 г., той е бил със статут на Естествено-исторически музей на Княз Фердинанд. През 1907 г. е отворен за посещения от граждани, а през 1944 г. сградата му е разрушена при англо-американските бомбардировки над София. Музеят, такъв, какъвто ни е познат днес е създаден през 1974 г., като самостоятелен институт при БАН (през 1995 г. в Асеновград е създаден негов филиал, под формата на Палеонтологичен музей).

Културни развлечения в София: Национален природонаучен музей

Освен със стандартната дейност по поддръжката на музея, сътрудниците в тази институция се занимават още със световно значими теми, като изучаване на биологичното разнообразие, геологията, екологията и опазването на околната среда. Интересен факт е, че от 1989 г. музеят издава научната поредица “Historia naturalis bulgarica”. Националният природонаучен музей е и седалище на неправителствени организации, като Българското орнитологично дружество и Група за изследване и защита на прилепите.

Площта на музея включва 4 етажа, като на първият етаж посетителите имат възможност да се запознаят с неживата природа, включваща скали и минерали. Нагледно са показани закономерностите на образуването, както и вътрешният строеж на кристалите.

На вторият етаж е представена живата природа, а експозицията на третия етаж ни запознава с разнообразието от съвременни бозайници. Интересна гледка тук са едни от последните екземпляри чистокръвни зубри, живели в Европа. Друг любопитен обект е 2-метровата мечка от Рила (изправена на задните си лапи), която през 1937 г. печели златен медал, благодарение на размера си, на Международната ловна изложба в Берлин.

Културни развлечения в София: Национален природонаучен музей

Тук можете да се запознаете с живота на хищниците, обитаващи екваториалните гори на Америка и Азия, благодарение на Диорамите (умалени макети на реално съществуващи области). Интерес будят и вкаменените останки от различни геоложки периоди   изложеният в музея гигантски амонит е датиран на цели 84 милиона години.

Културни развлечения в София: Национален природонаучен музейСнимка: bg.wikipedia.org

Експозицията представя всички основни сладководни видове риба, обитаващи реките в България, а диорама онагледява живота в кораловите рифове на Карибско море. Що се отнася до птиците, представени в музея, то можем да кажем, че тук присъстват дори видове, вече изчезнали в България, като брадат лешояд, момин жерав и др. Включени са и видове, които са пред опасност от изчезване, в световен мащаб. Колекцията от птици наистина е внушителна и надхвърля 12 000 екземпляра.

Културни развлечения в София: Национален природонаучен музей

Националният природонаучен музей е отворен за посещения всеки ден от 10:00 до 18:00 часа, като трябва да имате предвид, че последните посетители се допускат до 17:00 часа. Изключение правят единствено дните 1 януари, 3 март, Великден и Коледа (25 декември), когато музеят не работи.