Легендата за Дяволския мост над река Арда

  • Легендата за Дяволския мост над река Арда
    Легендата за Дяволския мост над река Арда

Всички сме чували за красивият Дяволски мост над река Арда.

Знаете ли каква обаче е легендата за него?

Години наред местните жители от Иридерската околия (днешната община Ардино) се опитвали да издигнат мост между двата бряга на реката. За жалост обаче всичките им усилия се увенчавали с неуспех, тъй като винаги някаква невидима сила сякаш им се противопоставяла и съоръжението рухвало. Нищо не издържало на буйните води на реката.

След безброй опити строителите се отказали и обявили мястото за прокълнато. Но един младеж се противопоставил на решението им и започнал сам да гради моста. Този момък бил млад майстор, който възнамерявал да пожертва най-скъпото си нещо-своята любима. Той решил да вгради сянката Ѝ, за да бъде мостът здрав и непоклатим.

За намерението на майстора обаче разбрал Дяволът и затова една тъмна нощ му се явил и му разкрил тайната на устойчивия градеж. В замяна му поставил условие – за да бъдел мостът здрав и вечен, трябвало да бъде изобразен ликът на Лукавия, който да бъдел едновременно видим и невидим, да можел да се докосне и все пак да не бил материализиран, при това в рамките на 40 дни. Ако момъкът не успеел, Дяволът щял да вземе душите на майстора и невестата му. 

За изумление на всички, включително на Лукавия, зидярят изпълнил всички условия. Но скоро след това се споминал и тайната му останала неразгадана. Факт е обаче, че Дяволският мост и до ден-днешен, над 500 години след градежа му, стои непоклатим, а страховитият образ наистина съществува. Той е изобразен в един малък хексагон, гравиран на централния свод.