Легендата за Дяволския мост в Швейцария

  • Легендата за Дяволския мост в Швейцария
    Легендата за Дяволския мост в Швейцария

Има множество древни мостове в Европа, които местните наричат Дяволски, и всички те носят това наименование, защото са построени при толкова трудни обстоятелства и условия, че строежът им е геройство сам по себе си, а резултатът се е сдобил легендарен статут.

Дяволският мост (Тайфелсбрюке) е разположен над пролома Шьоленен в долината Ройс, Швейцария и, според легендата, строежът му бил толкова труден, че отчаяните швейцарски селяни си пожелали дяволът да направи моста.

Той се появил и предложил да го направи, но при условие, че ще вземе душата на първия, който го прекоси.

38552

Дяволският мост

Селяните обаче го надхитрили като пуснали една коза да мине моста. Дяволът се ядосал и решил да размаже моста с голям камък, но докато го носел, срещнал старица, която носела кръст в ръце. Дяволът видял кръста и побягнал с всичка сила, а мостът бил спасен.

38554

Дяволският мост и новият мост

Дяволският мост над пролома е направен едва през 1230 г. и по него постепенно е създаден важен маршрут. С времето дървеният мост над река Ройс се превръща в каменен, а до 19-и век стоките по него са се пренасяли само с мулета. Пред 1799 г. мостът е сериозно повреден от оттеглящите се френски войници по време на Наполеоновите войни. През 1888 г. той е повреден от буря.

38551

Нов мост е бил добавен, за да облекчи трафика по Дяволския, и построен през 1820 г., но това е отнело 10 години. През 20-и век новият мост отново е ремонтиран, направен е от бетон и с две платна, а старият не се използва.

38555