Пътувай от креслото: Да надникнем в Египет (видео)

  • Пътувай от креслото: Да надникнем в Египет (видео)
    Пътувай от креслото: Да надникнем в Египет (видео)

Египет е държава в североизточната част на Африка с населени места, съсредоточени предимно край течението на река Нил. Голяма част от страната се заема от пустинята Сахара. На юг достига пясъчните пустини на Судан, на север граничи със Средиземно море, на запад с Либия, а на изток с Червено море, известно с кораловите си рифове.

Египет има най-дългата история, от която и да е било модерна държава. Тя е страна на древна цивилизация, датираща от над 5000 години. Историята на Египет впечатлява със своите богове, владетели, храмове и гробници, които оставят своя отпечатък върху цялата човешка цивилизация.

Останки от Древен Египет, превзети от пясъците на пустинята и времето, са предмет на археологически разкопки.

Най-известни са трите пирамиди в Гиза, Сфинксът, гробниците в Долината на царете, храмовете в Карнак и Луксор, статуите в Абу Симбел.

Египет е населяван от хора от преди повече от 250 000 години. Развитието на земеделието се обуславя от река Нил и създаването на култивирани площи около нея, като така постепенно нараства и гъстотата на населението.

Създаването на единна държава се приписва на управника на Горен Египет Менес. С името на Менес започва и дългият списък с имената на египетските фараони, по чиито години на управление се води египетското летоброене. От този период са и най-ранните запазени до наши дни йероглифни надписи, някои от които съдържат имената на съответните фараони.

Стенните рисунки, направени в услуга на фараоните, следвали строго последователен код от визуални правила и значения. Египетската цивилизация е известна с колосалните си пирамиди и величествените гробници. Добре познати примери са Пирамидата на Джосер, проектирана от древния архитект и инженер Имхотеп, Сфинксът и Храмът на Абу Симбел. 

Насладете се на следващите няколко минути и се потопете в едно съвсем различно място, обстановка и култура.