Полезно за преходи: заслони в Рила планина

  • Полезно за преходи: заслони в Рила планина
    Полезно за преходи: заслони в Рила планина

Есента и най-вече наближаваща зима е времето, когато планината става най-опасна. Колкото и да я обичаме, трябва да знаем и как да се пазим по време на преходи.

Тук сме събрали информация за заслоните в Рила планина, които могат да се окажат вашия спасителен оазис. Разберете къде се намират, какви са условията в тях и кои са обектите, до които можете да се придвижите.

Заслон Лева река

Намира се в м. Помочена поляна, Източна Рила. Представлява едноетажна масивна постройка с нарове на два етажа. Водата се намира непосредствено до заслона.

Изходни пунктове:
-
х. "Гургулица" - 3,45 ч.
- курортът Костенец (до 1992 г.: "Георги Димитров") - 4,45 ч.
- с. Костенец - 5,30 ч. (3 км до курорта)
- град Костенец (гара на жп линия София-Пловдив) - с обществен транспорт до с. Костенец (7 км) или
- курорт Костенец (10 км)

Съседни туристически обекти:
-
засл. "Писаният камък" - 0,30 ч.
- х. "Белмекен" - 2,30 ч.

Надморска височина: 2000 м.
Заслонът е на самообслужване.

*

Заслон Пенчо Кубадински

Намира се на хубава, закътана в гората полянка, край Кайзеровия път. Наблизо тече Студеният поток, Източна Рила. Представлява едноетажна дървена постройка (с преддверие). Капацитетът е 3 места.

Изходен пункт: курортът Боровец - 3,30 ч

Съседни туристически обекти:
-
х. "Марица" - 0,50 ч.
- х. "Чакър войвода" - 0,45 ч.
- х. "Заврачица" - 2,00 ч.

Надморска височина: 2000 м.
Заслонът е на самообслужване.

*

Заслон Писаният камък

Намира се вдясно от коларския път, водещ от засл. "Лева река" за стената на яз. "Белмекен", Източна Рила. Представлява малка едноетажна постройка, която може да подслони до 5 души.

Изходни пунктове:
- х. "Гургулица" - 4,15 ч
- курортът Костенец (до 1992 г.: "Георги Димитров") - 5,15 ч
- с. Костенец - 6,00 ч (3 км до курорта)
- град Костенец (гара на жп линия София-Пловдив) - с обществен транспорт до с. Костенец (7 км) или курорт Костенец (10 км)

Съседни туристически обекти:
-
стената на яз. "Белмекен" - 0,20 ч.
- засл. "Лева река" - 0,30 ч.

Надморска височина: 2000 м.
Заслонът е на самообслужване.

Полезно за преходи: заслони в Рила планина

Заслон Кобилино бранище

Намира се на възловата седл. Кобилино бранище, на границата между Северозападна и Средна Рила. Представлява едноетажна дървена постройка с капацитет 20 места на нарове.

Изходни пунктове:
- х. "Мечит" - 4,00 ч.
- Рилският манастир "Рождество Богородично" - 4,00 ч.
- с. Говедарци - 6,00 ч.

Съседни туристически обекти:
-
Сухото езеро - 0,40 ч.
- Лопушки връх (2698 м) - 1,15 ч.
- Водни връх (2683 м) - 1,45 ч.
- Партизанска (Кирилова) поляна - 2,00 ч.
- вр. Голям Мечит (2568 м) - 2,00 ч.
- х. "Мечит" - 4,00 ч.
- х. "Мальовица" - 4,00 ч.
- х. "Рибни езера" - 4,30 ч.

Надморска височина: 2145 м.
Заслонът е на самообслужване. Стопанисва се от ТД "Рилски турист".

*

Заслон Страшното езеро

Намира се в северния край на Страшното езеро, в подножието на Купените (Голям, Среден и Малък), Северозападна Рила. Едноетажната каменна сграда се състои от една голяма стая и преддверие. Капацитетът е 20 места на нарове. За водоснабдяване се използва оттокът на Страшното езеро.

Изходни пунктове:
-
"Мальовица" - 2,00 ч.
- ЦПШ "Мальовица" (през Йончевото езеро) - 3,30 ч.
- с. Говедарци (през м. Овнарско и Йончевото езеро) - 6,00 ч.
- с. Говедарци (по асфалтовия път до ЦПШ, 16 км и през Йончевото езеро) - 7,00 ч.

Съседни туристически обекти:
-
вр. Попова капа (2704 м), Купените, засл. "Кобилино бранище" - 2,00 ч,
- Рилският манастир "Рождество Богородично" - 4,30 ч,
- х. "Мечит" - 5,30 ч,
 -х. "Рибни езера" - 6,00 ч

Надморска височина: 2465 м.
Заслонът е на самообслужване. Стопанисва се от ТД "Рилски турист".

*

Заслон БАК (Орловец)

Намира се на малко хълмче в безезерния циркус, заграден от върховете Орловец, Злият зъб, Ловница и Камилата, Северозападна Рила. Той е издигнат на мястото на изгорелия заслон "Орловец". Малката стаичка може да подслони до 10 души.

Изходен пункт: х. "Мальовица" - 1,30 ч

Съседни туристически обекти:
- вр. Ловница (2695 м) - 0,30 ч.
- вр. Орловец (2686 м) - 0,40 ч.
- вр. Камилата (2621 м) - 0,45 ч.

Надморска височина: 2520 м.
Заслонът е на самообслужване. Стопанисва се от ЦПШ "Мальовица"

*

Заслон Връх Мусала

Намира се в метеорологичната станция на вр. Мусала, Източна Рила. Стаята е подходяща за аварийно пренощуване върху дюшеци. Ако има възможност, се разрешава и спане в самата метеорологична станция. Тя е електрифицирана, но има проблем с питейната водата за пиене.

Изходни пунктове:
- горната лифтова станция на лифта "Боровец - вр. Ястребец" (през х. "Мусала") - 2,00-3,00 ч.
- горната лифтова станция на лифта "Боровец - вр. Ястребец" (по рида Маркуджик и през върховете Алеко и Безименен, само през лятото) - 2,30-3,30 ч.
- курортът Боровец - 6,00 ч.

Съседни туристически обекти:
-
засл. "Еверест" - 0,30 ч.
- х. "Мусала" - 1,30 ч.
- х. "Грънчар" - 3,30 ч.
- х. "Заврачица" (през Маричиния циркус, летен вариант) - 4,00 ч.
- х. "Заврачица" (през Маришки връх, зимен вариант) - 4,00 ч, до обектите от т.нар. Мусаленска трилъчка:
- Източен лъч (за опитни туристи!) - скалният зъбер Трионите, вр. Димитров (до 1950 г.: Малка Мусала, 2902 м), вр. Иречек (2852 м), вр. Дено (2790 м), природният феномен Сфинкса, Студени връх (2764 м)
- Северен лъч (за опитни туристи!) - Безименен връх (2792 м), вр. Алеко (2713 м), Маркуджиците
- Южен лъч - вр. Голям Близнак (2779 м) и вр. Малък Близнак (2752 м)

Надморска височина: 2925 м.
Заслонът се стопанисва от БАН, Национален институт по метеорология и хидрология - гр. София

*

Заслон Еверест

Намира се на северозападния бряг на Леденото езеро, Източна Рила. Сграда е с капацитет 30 места. Вода има на 2-3 минути под заслона, като се използва оттокът на Леденото езеро. През зимата се пробива дупка в леда.Заслонът е електрифициран.

Изходен пункт:  х. "Мусала" - 1,15 ч

Съседни туристически обекти:
-
вр. Мусала (2925 м) - 0,30 ч.
- х. "Чакър войвода" (през Жълтите езера) - 3,30 ч.
- х. "Марица" (през Жълтите езера) - 3,30 ч.
- х. "Грънчар" - 4,00 ч.
- х. "Заврачица" (през Маричиния циркус, летен вариант) - 4,30 ч.
- х. "Заврачица" (през Маришки връх, зимен вариант) - 4,30 ч.
- х. "Семково" (през седловините Горни и Долни куки) - 9,00 ч.
- х. "Рибни езера" - 10,00 ч.
- вр. Иречек (2852 м), Студени връх (2764 м), вр. Мусала (през вр. Димитров и Трионите) - за опитни туристи!

Надморска височина: 2925 м.
Заслонът се стопанисва от ТД "Рилски турист" - гр. Самоков

***