Скалните манастири край Провадия – неизвестни и труднодостъпни

  • Скалните манастири край Провадия – неизвестни и труднодостъпни
    Скалните манастири край Провадия – неизвестни и труднодостъпни

Чували ли сте за Скалните манастири край Провадия? Те са сред малко познатите туристически обекта в България.

Представляват огромен комплекс от църкви, килии и скитове, изсечени в самите скали.

Разпръснати са из околностите на град Провадия, като някои от най-известните местности, където можете да ги видите са: Шашкъните, Градище, Саръ Кая, Чукара, Тъпаните и др. Има сведения, че през XII-XIII век манастирите са обитавани от монаси-исихасти. Счита се, че именно тогава мястото е било в най-голям подем.

Ето и малко информация за споменатите вече местности:

Скалният манастир в местността Шашкъните се намира на около километър североизточно от град Провадия. Разположен е на отвесния масив, над старото шосе за Варна. Не е ясно каква мисъл са вложили местните жители, когато са именували мястото, тъй като думата “шашкън” има две значения – див/луд, а също и прекрасен/чудесен.

Едно от най-интересните неща в манастира са запазените надписи на старогрузински, датирани от XIV век. Впечатление прави и стенописът, на който схематично са изобразени дванадесетте апостоли. Килиите са общо 10 на брой, като до първите пет се стига по висящ стоманен мост, а до останалите може да се стигне само с помощта на специална техника. В района могат да бъдат видени някои редки видове птици, като египетския лешояд, белоглавия скален орел, синявицата и др.

Скалните манастири край Провадия – неизвестни и труднодостъпни

Манастирът, разположен върху скалите на Саръ Кая, също привлича вниманието. Състои се от пет помещения, като две от тях са напълно открити. Отново впечатление правят надписите на старогрузински, а също и скалните рисунки, изобразяващи коне в различни пози.

На около 2,5 км северно от село Кривня е разположена местността Чукара. Скалният манастир, намиращ се там, може да бъде видян от долината на река Провадийска. На височина от 10-12 метра в скалите са изсечени 9 килии. Точно под тях е оформен скален свод, където отново присъстват скални рисунки и надписи. Сред изображенията са мъж и жена, монаси и костенурка.

Скалните манастири край Провадия – неизвестни и труднодостъпни

Друго интересно място е местността Тъпаните. Намира се на 2 км североизточно от село Кривня. Манастирът се състои от 4 килии, разположени на сравнително малка височина. Една от килиите се откроява с големите си размери – около 6 на 4 метра, и височина 1.8 метра. Тук също можем да видим различни скални рисунки, изобразяващи животни. След като манастирът престава да функционира, мястото е било използвано за каменоломна.

Голям скален комплекс съществува и в местността Дженевиз канара. Килиите са разположени на няколко нива, върху скален венец с Г-образна форма. В североизточната част (която е по-дългата) са били изградени около 20 килии. По-голямата част от тях, за съжаление, вече не съществуват. Тук се намира и църквата, където могат да бъдат видени надписи, споменаващи имената на българските владетели Михаил Асен и Иван Александър. Интересното е, че в подножието на манастира са били открити бронзов пръстен и монета от времето на Юстин I.

На около 7 км от град Провадия се намира село Петров дол, в чиито покрайнини е разположен скалният манастир “Свети Георги”. Представлява килия с трапецовидна форма, гледаща на запад. На входа е издълбан надпис с името му. Датиран е от по-късен период - XVIII-XIX век. В килията има и гробница, разположена на по-високо ниво. Предполага се, че това е място за поклонение. Манастирът е обявен за паметник на културата.

Освен споменатите манастири, в района има още много интересни места, които можете да посетите.

Автор: Вероника Иванова