За хижите и пейките в Централен Балкан

  • За хижите и пейките в Централен Балкан
    За хижите и пейките в Централен Балкан

Красивите гори, върхове и пасища на Национален парк „Централен Балкан“ са сред най-добрите места, към които може да се отправи човек в търсене на тишина, простор и чист въздух за дишане с пълни дробове. Повече от 20-те хижи в парка правят срещата с природата още по-специално преживяване – сутрешната ти гледка към чая да са невероятни планински възвишения.

И както стана ясно какво не знаем за живота на хижаря, така ще надникнем из тайните на националния парк и на това как работят хижите в него, какви са трудностите и радостите на живота в планината. За „Централен Балкан“, за хижите, любимите места на посетителите и пейките с най-красивите гледки си говорим със Сергей Александров – младши експерт в дирекцията на парка.

Централен Балкан е обявен за национален парк, защото... тук, в Средна Стара планина, се съхранява единство от естествени екосистеми и богатото им биоразнообразие. Идеята за съхраняване природата на тази част на Балкана е на повече от 70 години! Първите резервати в тази част на планината са обявени още през 40-те години на миналия век. През 1991 г., според действащото тогава законодателство е обявен и Народен парк „Централен Балкан”. Той обхваща вече обявените 9 резервата и има за цел да осигури достатъчно обширна буферна територия около тях, която да не позволи негативно човешко влияние. След приемането на Закона за защитените територии през 1998 г. „Централен Балкан” става Национален парк – втора категория защитена територия, а 9-те резервата в него - първа категория.

Най-големите богатства на Национален парк „Централен Балкан” са... неговите обитатели и естествените екосистеми, функциониращи без или с минимална човешка намеса.

Най-любимите на туристите места в Парка са... много! Сред най-посещаваните са екопътека „Бяла река”, Райското пръскало, Кадемлийското пръскало, Видима и Воднѝте дупки, района на върховете Ботев, Триглав и Вежен, хижите „Рай”, „Васил Левски”, „Козя стена”, „Ехо”, „Вежен” и др.

Хижите в парка са... незаменим елемент от туристическата инфраструктура. Те са местата, даващи възможност на посетителите да преживеят по-пълноценно контакта си с природата, с планината, с културата на планинарството. Над 20-те действащи хижи и заслони в Парка са в сърцата на хиляди българи, свързващи дивата природа, ходенето в планината, контакта с интересни хора извън градската среда именно с местата за настаняване в „Централен Балкан”. Още от времето на организираните екскурзионни летувания в планините, хижите в Средна Стара планина са намерили място сред символите на българското туристическо движение.

Да нощуваш в хижа в национален парк е специално преживяване, защото... имаш възможността едновременно да се „потопиш” в безвремието на дивата природа и атмосферата на планинарството, да усетиш онази специфична атмосфера на гостоприемство и сърдечност, която владее старопланинските хижи. Нощувката в хижа сред природата навсякъде е специално преживяване, но магнетични места с характер, каквото е „Централен Балкан” допринасят преживяването да стане наистина незабравимо.

Да се поддържа хижа в национален парк е по-специално, защото... тук има допълнителни ограничения. Няма как да се пренебрегне фактът, че „Централен Балкан” е защитена територия от втора категория и тук няма свободно движение с МПС, не е възможно изграждане на пътища, няма дърводобив и т. н. Точно затова и един от акцентите на кампанията „Професия хижар” е този. Не е все едно да управляваш електроснабдена хижа, до която достига асфалтиран път, и хижа, разположена на 1500-2000 м височина, до която в най-добрия случай стига гравитачно вода. В случаите, когато се налага дори за водоснабдяването на хижата да осигуряваш гориво за генератор, когато всеки един консуматив, всеки един продукт за нуждите ѝ трябва да бъде довлачен от близкия град или село до 1500 м н. в., при това на гръб, управленският подход е съвсем различен. Усилията за съществуването на подобна услуга за посетителите при суровите условия на планината са много сериозни. Това е и причината хижарите в Средна Стара планина да са много упорити хора с голямо сърце.

Докато се разхождат из Парка, хората често не се замислят, че... това не е градски парк. Има случаи, в които посетителите подценяват опасностите в планината, тръгват неподготвени на преход, очакват поредица от табели и знаци да ги ръководят по дивите пътеки, очакват хижарите да им осигуряват хотелски условия и глезотии и т.н. Все по-редки са случаите на незачитане статута на защитената територия и нарушаване на спокойствието на дивите обитатели, но все пак има и такива.

Само в Национален парк „Централен Балкан” може да се случи да... преживееш едновременно вълнението от срещата с непокътната дива природа, със стръмните скални ръбове, с необятните букови гори, с романтиката на пастирския живот, с прекрасните хора, кръстосващи пътеките на Парка.

Пейката с най-хубавата гледка се намира в... „Централен Балкан”, естествено. Това е доста субективно. Аз не мога да преценя коя е тази пейка в нашия Парк. Много са местата, на които с удоволствие си почивам и бих препоръчал на посетителите да сторят същото. Такава е пейката в местността Каменливеца на пътеката за хижа „Рай”, пейката на горния край на екопътека „Бяла река”. На тези две места се разкрива великолепна гледка към прелестите на резерват „Джендема”. Друга любима моя пейка е една от разположените по екопътека „Царичина”, гледаща към долината на река Заводна. На красиви гледки в Парка хората могат да се наслаждават и без пейка. Незабравими са гледките към долината на река Габровница от погледното място в местността Гьола, към Дамлъ дере от района на хижа „Козя стена”, към резерват „Северен Джендем” от района на хижа „Плевен”, към Въртопа от връх Вежен, към резерват „Царичина” от Ветровития преслап, към резерват „Стара река” от Петолъчката, към резерват „Стенето” от Куманица, към Джуфар дере от района на „Пешова мъка”, към Ирима от Заногата и много – много други. Всеки любител на планината си намира своето кътче, своята любима гледка, своето място за съзерцаване на прекрасната ни дива природа.