Меандрите на Бяла река – едно малко известно кътче в Родопите с уникална природа

  • Меандрите на Бяла река – едно малко известно кътче в Родопите с уникална природа
    Меандрите на Бяла река – едно малко известно кътче в Родопите с уникална природа

Бяла река води началото си от рида Мъгленик, Източни Родопи (община Крумовград, до село Черничево).

Тя е дълга близо 70 км и се влива в извиращата от Гърция Луда река край село Сив кладенец (община Ивайловград). Реката е средиземноморски тип по отношение на речния си режим, което ще рече, че през лятото на отделни места почти пресъхва, докато през зимата е пълноводна и буйна. Тя образува красива речна долина в най-южните части на страната, като в нейното поречие са разположени едни от най-обезлюдените, но изключително самобитни български селища – Меден бук, Горно и Долно Луково, Мандрица, Одринци и Сив кладенец

Не само географската отдалеченост прави реката интересен обект за посещение, но и красивата флора около нея. Климатът е средиземноморски, като растителността и животинският свят се отличават доста от обичайните ни представите за България. Те по-скоро са аналогични с флората и фауната на Северна Гърция и европейска Турция, силно повлияни от Средиземно море. Свидетели за това влияние например са южните растения кукуч, грипа, зайча сянка, червена хвойна, ягодово дърво (кумарка) и други. Релефът на долината се харектеризира със стръмни склонове и много меандри (речен завой, плавна извивка на леглото  на реката, възникваща при определени условия като водоносност, скорост на водата и релеф). Те всъщност са дали името на защитената местност „Меандрите на Бяла река“, която е защитена зона от Източните Родопи (с площ 1531,98 хка) заради характерния си ландшафт и редките видове растения и животни. В околността се срещат каспийска блатна костенурка, черен щъркел, черен лешояд, орел змияр, малък орел и видра.

Характерен белег за ландшафтите по долината са и множеството еворзионни котли – големи дупки в скалите, образувани от падащата вода на множеството водопади. Те допринасят за изграждането на една неповторима природна картина. Водите на реката са изключително чисти и прозрачни, което позволява да се наблюдават риби, речните раци и миди. Във водите на река Бяла е открит ендемичният вид – това е малката рибка родопски щипок

По бреговете на реката са запазени едни от малкото в България гори от включения в Червената книга Източен чинар. Меандрите на Бяла река са едно от най-богатите в херпетологично отношение места в страната. Тук се срещат 7 вида земноводни и 19 вида влечуги. В защитената местност гнездят 94 вида птици. Тук може да се наблюдават включените в Червената книга египетски лешояд, черна каня, скален орел, късопръст ястреб и черен щъркел.

Меандрите на Бяла река – едно малко известно кътче в Родопите с уникална природаСнимка: wikipedia.org

Мястото е перфектно за любителите на дивата природа. Ако искате да посетите реката, до там се стига с автомобил до село Меден бук, до което се стига откъм пътя от Ивайловград. Оттам се извършва 1-часов пешеходен преход по пътека, успоредна на речната долина докато се достигне до тесния речен пролом. Летният и есенният сезон са подходящи за разходка, тъй като тогава реката е маловодна и свободно може да се върви покрай нея. В района заслужават да се посетят и селата Мандрица, Горно и Долно Луково, които се отличат със своеобразна запазена архитектура, както и Ивайловград и намиращата се в близост римска вила Армира.