Приключиха проучванията на Средновековен град Червен

  • Приключиха проучванията на Средновековен град Червен
    Приключиха проучванията на Средновековен град Червен

Приключиха археологическите проучвания в рамките на сезон 2017 на територията на „Средновековен град Червен”.

Тази година усилията на археолозите бяха концентрирани върху терен в западната част на Същинския град – един от представителните храмови структури на Средновековния град. Сградата е с ширина от 6 метра и вероятна дължина – 13 метра. В рамките на месец, с помощта на британски студенти, специалисти и доброволци е проучена площ от 75 кв.м.

Приключиха проучванията на Средновековен град ЧервенСнимка: Регионален исторически музей – Русе

Основните усилия се съсредоточиха в разкриване на предверието на Църква №16, както и малка част от основното помещение. От северната страна на църковната постройка, както и в нейната вътрешност, се разкриват четири гробни камери. В една от тях са открити три копчета, които са част от облеклото на погребания индивид.

Приключиха проучванията на Средновековен град ЧервенСнимка: Регионален исторически музей – Русе

Открити са голямо количество фрагментирани стенописи, в разнообразни цветове и мотиви. Стенописите са положени върху бяла мазилка (вероятно щукатура), а намерените врязани линии по лицевата им повърхност подсказва, че са изпълнени в техника „мокро фреско“ или смесена техника. Запазената украса в тази част на храмовото пространство се състои от геометрични и флорални композиции. Керамичният материал е представен от фрагментирани съдове, които могат да се датират в границите на ХІІ-ХІV век, както и от ранния османския период. Открити са над 10 монети, датирани през втората половина на 14-ти век, като две от тях са от Иван Шишманов (1371 – 1393).

Приключиха проучванията на Средновековен град ЧервенСнимка: Регионален исторически музей – Русе

Археологическите разкопки на територията на Средновековния Червен се проведоха от 10 юли до 10 август 2017 г., с ръководител Стоян Йорданов. Както и минали години, участват студенти от различни университети в Обединеното кралство по програма „Erasmus+”. В археологическите разкопки този сезон вземат участие и колеги специалисти от Русе, Сливен, Клисура и Павликени.

Приключиха проучванията на Средновековен град ЧервенСнимка: Регионален исторически музей – Русе