Вечен огън насред водопад? Вижте къде!

  • Вечен огън насред водопад? Вижте къде!
    Вечен огън насред водопад? Вижте къде!

Нека се пренесем към едно наистина магично местенце – водопад в щата Ню Йорк, който крие в себе си пламък.

Знаем, че звучи нереалистично, но можем да ви уверим, че това е факт. Пламъкът всъщност е един от около 100-те „естествени вечни огньове”, захранван от природен газ, който изтича от земните недра.

Запален вероятно от коренните жители на Америка преди стотици години, той се захранва от геологичен процес, какъвто не е наблюдаван досега в природата. Обикновено такъв тип природен газ идва от. разположени дълбоко в земята, древни и горещи скали (шисти).

Ето и научното обяснение за това как се е получил. Налягането и високите температури разбиват органичните молекули в шистите, създавайки по-малки молекули природен газ. В този случай обаче скалите, които захранват пламъка, са не по-топли от „чаша чай”, геологично много по-млади и по-плитки, отколкото би трябвало. Учените заключават, че газът се образува по различен начин – благодарение на катализатор, който създава органичните молекули в шистите.

Това твърдение, съществуващо от доста време, дълго се е възприемало като странност, в която никой не вярвал, но учени смятат, че има друг начин за генериране на газ на това място, а вероятно и на други места.

Екип от специалисти участвали в проект, чиято цел била да измери точно колко метан изтича от земните недра в част от територията на САЩ. Едно от проучваните места е именно вечният пламък в Честнът ридж парк в щата Ню Йорк.

Интересното е, че специалистите установяват, че 30% от изтичанията на метан в света са от природни източници. Според тях „вечните огньове” са полезни и е добре да се създават при възможност, защото огънят преобразува метана във въглероден диоксид, който задържа 20 пъти по-малко топлина в атмосферата в сравнение с метана.

В случая с пламъка във водопада край Ню Йорк, газът прониква в естествено куха ниша, където гори непрекъснато, което прави гледката магична.