За първи път в България! Пристигат първите черни лешояди!

  • За първи път в България! Пристигат първите черни лешояди!
    За първи път в България! Пристигат първите черни лешояди!

В България ще пристигнат, изчезналите по нашите географски ширини, черни лешояди. Те идват от Испания и ще подпомогнат завръщането на вида в страната ни.

На 11 май (петък), екипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 очаква първата за страната пратка за черни лешояди. Птиците са осигурени от испанските организации VCF и GOBEX и са част от дългогодишната програма за завръщането на вида в България.

"Младежите" са бедстващи малки, които са напуснали преждевременно гнездата си в Испания и са били спасени и рехабилитирани от испанските ни колеги. Сред сериозен и задълбочен мониторинг за състоянието на дивата популация на вида международният екип е преценил каква част от тях могат да бъдат изпратени в България, където да подпомогнат завръщането в дивата природа на този - понастоящем изчезнал у нас вид.

За първи път в България! Пристигат първите черни лешояди!

След пристигането си в България, птиците ще бъдат настанени за карантина в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, след което ще бъдат изпратени в адаптационни волиери в Котел и Враца.

За първи път в България! Пристигат първите черни лешояди!

Припомняме, че след близо 15 години работа на Зелени Балкани, ФДФФ и ДЗХП в тези два района беше възстановена гнездящата популация на белоглавия лешояд. Възстановяването на по-редкия - черен лешояд е следващата стъпка, а заветната цел на природозащитниците е "връщането" на брадатия лешояд - символ на българската природозащита!